Форум “Зелен транспорт”

Научно-технически съюз по транспорта,  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, с подкрепата на:  ТУ – София, УАСГ, РУ „Ангел Кънчев“, ИКЕМ, ФБТИ, ИЕЕС-БАН

на 18.05.2021 Г. проведе

ФОРУМ “ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ – 2021“

на тема: „Отражение на „Зелената сделка“ върху транспортния сектор и неговата енергийната трансформация“

„Зелен“ пакт на Европа – цели и предизвикателства

План за възстановяване и устойчивост на Р България – сектор транспорт

Няма идеални източници на енергия

Водородни технологии в транспорта

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници

Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Зарядни станции

Стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България и план за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД за периода 2015 –2022 г.

Програма “Транспортна свързаност”

Заключителен документ