Железопътен форум 1 – 2022

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 с подкрепата на:

НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ХОЛДИНГ „БДЖ“, НСОИЖП – UEEIV, ДП „ТСВ“,  „МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ“, ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“, ТУ-СОФИЯ, УНСС, УАСГ, RASTIA ПРОВЕДЕ

“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН   ФОРУМ – 2022”

на тема:

„Българските железници – ПРОМЯНА, СКОРОСТ, ОБСЛУЖВАНЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Форумът се проведе под патронажа на министъра на транспорта и съобщенията   г-н Николай  Събев

Високоскоростна железница – съвременен обществен транспорт

Инвестиционен проект за нова високоскоростна железопътна магистрала София-Варна

Българските железници по пътя на промяната – политики и приоритети

ЖП транспортът – вашият билет за устойчиво бъдеще

Инвестиционни проекти на НКЖИ

Нови влакови състави за повишаване конкурентноспособността на българските железници

Метрото – големият зелен проект на София. Перспективни разширения