Научно-техническият съюз по транспорта е доброволно сдружение на научно-технически организации и други формирования с нестопанска цел, на научните работници, инженерите, техниците и други специалисти в областта на транспорта, транспортното и пътно строителство и други дейности свързани с транспорта.