Новини

ПЛАН за научно-техническа дейност на Научно-технически съюз по транспорта за 2021 г. (27.04.2021г.) № Код Наименование /тематика/ на мероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика /по Методиката – на конкурсни начала – формуляр „Образец 1”/ 1 2 3 4 5 1. Ф „ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ–2021“ на тема: „Отражението на „Зелената сделка“ върху транспортния сектор.Ролята на „Зелената сделка“ върху енергийната трансформация в транспорта“ 18.05.2021г. НДНТ НТСТ, МТИТС, ФНТС,МОСВ, УНСС, ТУ–София, РУ „Ан. Кънчев“, Национално сдружение на общините 2. НПК „Транспортната инфраструктурата – състояние и перспективи“ м.юни-юли 2021 . НДНТ НТСТ,ФНТС, МТИТС, МРРБ,АПИ,ДП„НКЖИ“ТУС-я, УАСГ, ВТУ, ТУ-Русе 3. Ф „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ – 2021“ с международно участие на тема: „Европейска година на ЖП транспорта-Приоритети за развитие на железопътния транспорт– програма 2020-2025 г.“ 10.06.2021 г. НДНТ-СОФИЯ НТСТ, МТИТС, UEEIV, ФНТС, НСОИЖП, ДП „НК ЖИ“, НСИЖТ, Холдинг „БДЖ“, и др. 4. Ф „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ-2021“ на тема: „Професионална реализация на завършилите студенти“; Конкурс за най-добра младежка разработка (доклад); Изложба. 28.09.2021 г. НДНТ НТСТ, МТИТС, ФНТС, ВТУ „Т. Каблешков“, УАСГ,УНСС, ТУ в София, Русе, Габрово др. 5. Ф „АВИАЦИОНЕН ФОРУМ-2021“ „50 години Институт по въздушен транспорт.Честване годишнини от рождението на Асен Йорданов и Цветан Лазаров.“ 19.10.2021г. НДНТ НТСТ, МТИТС, ФНТС, ИВТ, Летище София, РВД, ТУ-София, УНСС 6. 6+1. Членство в международна организация – UEEJV II. Други научно-технически мероприятия 1. НПК 1. Дни на благодарността към заслужили ръководители, експерти и деятели но НТСТ и ФНТС: в три модула м.април-юни 2021 г. НДНТ ФНТС, НТСТ, МТИТС, Синдикат на транспортни работници, Холдинг „БДЖ“, Летище София, УНСС, ТУ-София 2. КМ ОП „Транспортна свързаност – 2021-2027 г.“ – проекти и проблеми. м. юни-юли 2021 г. НДНТ ФНТС, НТСТ, МТИТС 3. КМ Комбинираните превози – европейски приоритет м. юни 2021г. НДНТ ФНТС, НТСТ, МТИТС1 Холдинг „БДЖ“ 4. КМ Влиянието на COVID’19 върху пътническия транспорт м. юни 2021г. НДНТ ФНТС, НТСТ, МТИТС, УНСС инж. Ясен Ишев Председател на УС на НТС по транспорта

“АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ-2020”

На 20.02.2020 г. НТС по транспорта ще проведе “Автомобилен форум-2020″, на тема: Подготовка на транспортните фирми за въвеждане в експлоатация на ТОЛ-системата”. Форумът ще се проведе в сградата на Националния дом на науката и техниката, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, зала З, от 13.30 часа.

вижте повече

Дунавски форум – 2019

На 12.11.2019 г. в гр. Русе ще се проведе “Дунавски форум – 2019” на тема: “Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския район”. Заседанието на Форума ще се проведе в Русенски университет “Ангел Кънчев”, Канев Център, зала 2 от 10.00 ч.

вижте повече

НТС по транспорта – План 2019 година

ПЛАН за научно-техническата дейност на Научно-техническия съюз по транспорта за 2019 г.   № по ред Код Наименование /тематика/ на мероприятията Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори 1 2 3 4 5 I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика /по Методиката – на конкурсни начала – формуляр „Образец 1”/ 1.       […]

вижте повече

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ 2018

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ-ОБЩЕСТВО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ (НСОИЖП) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА (НТСТ) ФЕДЕРАЦИЯТА  НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС) БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО (БАКФЖС) ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП НКЖИ) ХОЛДИНГ „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД (БДЖ)   cъс съдействието на   Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери […]

вижте повече

Морски форум

На  20 и 21 юни 2018 г. във Варна ще се проведе “Морски форум”, на тема:  „Варна и региона между Черно Море и Западните Балкани“. Ще се чества Професионален празник на транспортните работници.

вижте повече

Enter your keyword