Посещение на автомагистрала „Струма”

Посещение на автомагистрала “Струма” – тунел “Железница” на км. 367 и мостово съоръжение при км. 366 – на 14.07.2022 година (четвъртък)

Организирано от:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ по ТРАНСПОРТА:

инж. Ясен Ишев – 0887934748   tke@abv.bg

СЕКЦИЯ ТРАНСПОРНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ НКСВ  при  КСБ:

инж. Владимир Жиянски – 0888345886    prostar@abv.bg;

Наталия Новакова – 0879284279;

инж. Виктор Шарков – 0879258984 и 0899250199 nksv@ksb.bg

Участваха над 40 човека. Бе изнесена информация от участниците в проектирането и строителството – проф. д-р инж. Николай Жечев, д-р инж. Борислав Стрински и инж. Райно Дянков.