План за научно-техническа дейност на НТСТ за 2022 година

№ по ред

 Код

 Наименование /тематика/ на

мероприятията

Време и място на провеждане

Организатори и съорганизатори

I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика

/по Методиката – на конкурсни начала – формуляр „Образец 1”/

1.

Ф

„ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ–2022“

на тема: „Промяна, Скорост, Обслужване“

с международно участие

31.03.

2022 г.

14 часа

Зала 3 или 4

НДНТ

НТСТ, ФНТС, МТС, ВТУ, ДП“НКЖИ“, НК„БДЖ“, НСОИЖТ, УАСГ, UEEIV, УНСС, ТУ -София, РУ „Ангел Кънчев“

2.

 

Ф

 

„ВОДОРОДЕН ФОРУМ-2022“

 „СОФИЯ-Н2“

28.04.

2022 г.

НДНТ

НТСТ, ФНТС, НТС“Енергия“ МТС, Столична община, ТУ София, РУ „А.Кънчев“, ВТУ,

3.

Ф.

„ДУНАВСКИ ФОРУМ – 2022“

„Дунавски мостове и Рейнско-Дунавския транспортен коридор

с международно участие

16.05.

2022 г.

ДНТ-Русе

 

ФНТС , НТСТ, МТС, Клъстер Североизток ДП ПИ, Пристанища  Русе и Лом, ДА-ППД, ДП“НКЖИ“, АПИ, БТПП

4.

Ф

„АВИАЦИОНЕН ФОРУМ“

„Развитие на медицинската авиация в България“

Честване на бележити български авиатори. Празник на транспортните работници.

 

28.06.

2022 г.

НДНТ

Летище София

НТСТ, ФНТС, МТС, АБА, РВД, Летище София,

5.

Ф

 

„АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ – 2022“

„Проблеми и предизвикателства, произтичащи от пакета „Мобилност-2“

 ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ на НАСЕЛЕНИЕТО в ГРАДОВЕТЕ, и МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА. ИЗЛОЖБА-ФОТОСИ, СНИМКИ, ФИЛМИ, ПРОЕКТИ.

20-25.09

2022 г.

НДНТ

или ДНТ-

Пловдив

 

НТСТ, ФНТС, МТС, НСОБ, ИА „АА“, Конфедерация на автобусните превозвачи, Столична община

 

6.

 

 

 

 

6.1.

 

Членство в международна организация  – UEEJV

 

 

 II. Други научно-технически мероприятия

 

1.

 

НПК

Ролята на младите специалисти за повишаване качеството на транспортните услуги, осигуряване безопасността на движението и опазване на околната среда“

 15-18.10.

2022 г.

НДНТ

ФНТС, МТС, НКЖИ, НСИЖТ, Холдинг „БДЖ“, UEEIV, УНСС, УАСГ, ВТУ, ШУ-София, РУ

2.

Кръгла маса

„Ефективност на инвестициите в транспорта и транспортната инфраструктура“

С международно участие

м. 03-04. 2022 г.

НДНТ

ФНТС, МТС, МРРБ, АПИ, НКЖИ, БДЖ, ЕК в България, C.R.E.A.M. Europe  др.

3.

НПК

ТОЛ-системата в България

„Проблеми, обхват, развитие“

м. 06-07.

2022

НТСТ, ФНТС, МТС, МРРБ, АПИ, ББКП, ФБТИ  други

4.

НПК

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура.– изпълнение. ОП „транспортна свързаност 2021-2027 – програмиране и план за действие“

м. 06-07.

2022 г.

 

НТСТ, ФНТС, МТС, Националното сдружение на общините, Синдикати на транспортните работници

5.

Кръгла маса

„Промени в транспортното законодателство, проекти свързани с повишаване на пътната безопасност“

м.06-10.

2022 г.

ФНТС, ДОККБД-МВР, МТС, АПИ, НТКП, СБА.