НПК „ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” – С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ