НПК „Ефективност на инвестициите в транспорта и транспортната инфраструктура” – с международно участие