Новини

ПОСЕЩЕНИЕ

на

АМ „СТРУМА” – ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ на км. 367

и

 МОСТОВО  СЪОРЪЖЕНИЕ при км. 366

 на 

14.07.2022 година (четвъртък)

 

 Организирано от:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ по  ТРАНСПОРТА:

инж. Ясен  Ишев – 0887934748   tke@abv.bg

СЕКЦИЯ ТРАНСПОРНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ НКСВ  при  КСБ:

инж. Владимир  Жиянски – 0888345886    prostar@abv.bg;

Наталия Новакова – 0879284279;

инж. Виктор Шарков – 0879258984 и  0899250199   nksv@ksb.bg

Участваха над 40 човека. Бе изнесена информация от участниците в проектирането и строителството – проф. д-р инж. Николай Жечев, д-р инж. Борислав Стрински и инж. Райно Дянков.

   

   

Enter your keyword