Новини

инж. Ясен Ишев

“ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ” – информационен сборник за пътната мрежа на страната

инж. Ясен Ишев

Пътната безопасност – национален проблем на България

“ДУНАВСКИ ФОРУМ – 2019”

74 години Русенски университет

Рейнско-Дунавски транспортен коридор

Аварийно-спасителна дейност на река Дунав

Новата автомагистрала “Дунав-Егея”

Дейността на Дирекция “Речен надзор – Русе”

Иновативни решения за подобряване навигацията по река Дунав

Съвременни форми на транспортно обслужване

Проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия

“МЛАДЕЖКИ ФОРУМ – 2019”

Какво е CIVITAS?

Влияние на климатичните промени върху транспортната инфраструктура

Изследване управляемостта на автомобили, свързана с безопасността на движението

Иновации в транспорта и пътната инфраструктура

Изследване на система за информационно осигуряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища

Устойчивата мобилност и университетите

Товарният ЖП транспорт в България – перспективна среда за реализация на младите хора

Изисквания при проектиране и строителство на шумозаглушителните съоръжения

Лабораторно определяне на скорост на разпространение на напречни вълни в софийски пясък чрез бендер-елементи

Мерки за акивна и пасивна пътна безопасност

Укрепване на откоси чрез земни инжекционни анкери

Проект за разширяване на метрото в София – Линия 3 – ОПТТИ 2014-2020

Крайградските железопътни превози и възможностите за тяхната либерализация

Заключителен документ “Младежки форум – 2019”

“АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019”

Българската гражданска авиация – състояние и предизвикателства

50 години ДП РВД – достижения и перспективи

Рискове, безопасност и отговорности при експлоатиране на безпилотни летателни апарати

Висшето авиационно инженерно образование в Техническия университет – София, състояние и перспективи

Гражданска авиация в България, 2019

Системно разбиране на човешкия фактор в авиацията

Заключителен документ – Авиационен форум – 2019

“АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ – 2019”

Внедряване на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ в България

Иновативни решения за мобилност в периферните квартали и товарни превози без емисии в градските центрове

Съвременни форми на транспортното обслужване на населението и подобряване градската мобилност в България и страните-членки

Заключителен документ – Автомобилен форум – 2019

“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ – 2019″

Състояние и приоритети в развитието на жп инфраструктурата

Проект за разширяване на метрото в София

Проучване на потребността и възможностите за обучение за придобиване на квалификация “Влаков диспечер”

Транспортно строителство при защитени територии

Enter your keyword