На 28.03.2019 г. от 13.00 ч. в зала 3 на НДНТ ще се проведе НПК на тема: Ефективност на инвестициите в транспорта и транспортната инфраструкутра”, с международно участие