На 18.09.2018 г. Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и г-н Петър Курумбашев, член на Европейския парламент и член на Комисията по транспорт и туризам към Европейския парламент, със съдействието на Научно-техническия съюз по транспорта към ФНТС проведе среща-дискусия по предложението на Европейската комисия за промените на общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, във втората част на “Пакет за мобилност”

На 18.09.2018 г. Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и г-н Петър Курумбашев, член на Европейския парламент и член на Комисията по транспорт и туризам към Европейския парламент, със съдействието на Научно-техническия съюз по транспорта към ФНТС проведе среща-дискусия по предложението на Европейската комисия за промените на общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, във втората част на “Пакет за мобилност”

Enter your keyword