Среща-дискусия: “Предложение на Европейската комисия за промените на общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози”