София 1000
ул. “Георги С. Раковски” №108
ет. 4, стаи 410 и 412а
e-mail: nts.sofia@abv.bg, iassen_g@mail.bg (за сайта)
телефон: 02 987-23-71