Интегриран обществен транспорт

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ИНТЕГРИРАН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ“

 

На 26 април 2018 г. Научно техническият съюз по транспорта проведе Научно техническа конференция на тема „Интегриран обществен транспорт“ в два модула:

Модул 1: „Интегриран обществен транспорт в София и големите  градове“ и

Модул 2: „20 години Метрополитен София – начало, настояще и бъдеще“

 

Съорганизатори на конференцията бяха Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Софийска община, Форумът за  Балкански транспорт и инфраструктура и Български транспортен холдинг – Пловдив. За участие в Конференцията бяха поканени представители и специалисти от Министерството  на транспорта, Софиииска община, от общините Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.  БДЖ – пътнически превози, НКЖИ, ФБТИ и ФНТС.

 

Конференцията беше открита от председателят на УС на НТС по транспорта – инж. Ясен Ишев. Приветствия поднесоха: заместник министъра на транспорта инж. Ангел Попов, гл. секретар на ФНТС инж. Марин Антонов и ген.директор на „Метрополитен-София“ инж. Стоян Братоев. Те поздравиха участниците в конференцията и им пожелаха успешна и ползотворна работа.

На Конференцията присъстваха представители и специалисти от Министерството  на транспорта и от общините в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.   Изнесени бяха над 10 доклада, две научни съобщения и множество изказвания и предложения.

Докладите и дискусиите по тях показаха, че темата „интегриран обществен транспорт в големите градове и агломерации” е значима и изключително актуална за  обществото и заинтересованите страни и че все още съществуват редица    празноти, пропуски и проблеми.

На основа на проведената конференция, дискусиите и изводите,   НТСТ направи   оценки, препоръки и предложения по темата и ги предостави на  заинтересованите организации.