УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НТСТ

инж. Ясен  Ишев Председател на УС
доц. д-р инж. Борислав Трайков Зам.-председател на УС
проф. д-р инж. Иван Миленов Зам.-председател на УС
инж. Васил Рангелов Зам.-председател на УС
доц. д-р Борислав Арнаудов Член на УС
Валентина Лулева Член на УС
инж. Владимир Чакъров Член на УС
инж. Галин Банков Член на УС
доц. д-р инж. Диан Гешев Член на УС
Галина Василева Член на УС
доц. д-р инж. Кирил Ангелов Член на УС
проф. д-р инж. Милчо Лепоев Член на УС
проф. д-р инж. Михаил Тодоров Член на УС
инж. Светослав Станулов Член на УС
Христо Данчев Член на УС
Тодор Попов Член на УС
инж. Христо Монов Член на УС
инж. Христо Славчев Член на УС
доц. д-р инж. Ясен Гочев Член на УС
Татяна Пазийска Главен секретар