УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НТСТ

инж. Ясен  Ишев Председател на УС
доц. д-р инж. Борислав Трайков Зам.-председател на УС
проф. д-р инж. Иван Миленов Зам.-председател на УС
инж. Васил Рангелов Зам.-председател на УС
доц. д-р Борислав Арнаудов Член на УС
Валентина Лулева Член на УС
инж. Владимир Чакъров Член на УС
инж. Галин Банков Член на УС
доц. д-р инж. Диан Гешев Член на УС
доц. д-р инж. Иван Якимов Член на УС
доц. д-р инж. Кирил Ангелов Член на УС
проф. д-р инж. Милчо Лепоев Член на УС
проф. д-р инж. Михаил Тодоров Член на УС
инж. Светослав Станулов Член на УС
кап. I ранг инж. Стоян  Вълев Член на УС
Тодор Попов Член на УС
инж. Христо Монов Член на УС
инж. Христо Славчев Член на УС
доц. д-р инж. Ясен Гочев Член на УС
Татяна Пазийска Главен секретар