Железопътен форум – 2019

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
 В БЪЛГАРИЯ
ФОРУМЪТ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА,
с подкрепата на:
 
ПОЛСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВИЯ,
НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“,  ХОЛДИНГ „БДЖ“,
НСОИЖП, UEEIV, ДП „ТСВ“, „МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ“ ЕАД, ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“, ВАГОНЕН ЗАВОД-ИНТЕРКОМ“ АД, ГРАД ДРЯНОВО, „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99“ АД, ГРАД СЕПТЕМВРИ, ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ТУ-СОФИЯ, УНСС, УАСГ
 
НА 27.11.2019 Г. ПРОВЕДОХА
 
“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ – 2019”
С МЕЖДУНАРОДНО  УЧАСТИЕ
на тема:
 
“ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ, НОВО КАЧЕСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА УСЛУГА – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ И ЕКОЛОГИЯ“
 
Форумът се проведе под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Росен Желязков
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
10.00 – 10.30 ч. – Откриване на Форума и приветствия от:
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията –
г-н Росен Желязков
Председателят на ФНТС – проф. дтн инж. Иван Ячев
Вицепрезидента на UEEJV – доц. д-р инж. Марио Гълъбов
 
10.30 – 12.30 ч. – ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
                               Модератори: проф. д-р инж. Милчо  Лепоев и инж. Кирил  Ерменков
ДОКЛАДИ:        
1. Състояние и приоритети за развитие на железопътната инфраструктура, НК „ЖИ“
2. Възможности и програми за ново качество на железопътната услуга – подвижен състав, график за движение на влаковете, структура и управление, Холдинг „БДЖ“ – “Пътнически превози”
3. Възможности за участие на българската железопътна промишленост в модернизацията на железниците, Валери Димитров–Изп. директор на „Вагонен завод – Интерком“ АД, гр. Дряново
4. Развитие на полските железници и изграждане на Европейските коридори. Възможности за сътрудничество в жп индустрията.- инж. Кшищоф Владислав Пшилуцки – Полска Aгенция за Инвестиции и Търговия

13.30 – 17.30 ч. – ВТОРО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
                               Модератори: проф. д-р инж. Иван Миленов и инж. Кирил Ерменков
ДОКЛАДИ:
1. Подземната железница на София – проект за европейско развитие на обществения транспорт на столицата – състояние и перспективи – „Метрополитен София“ ЕАД
2. Проучване на потребността и възможностите за обучение за придобиване на квалификация “Влаков диспечер”
доц. д-р Мирена Тодорова и инж.Костадин Трифонов –ВТУ„Т.Каблешков“
3. Транспортно строителство при защитени територии – д-р инж. Иван Якимов