Железопътен форум – 2018

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ-ОБЩЕСТВО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ (НСОИЖП)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА (НТСТ)

ФЕДЕРАЦИЯТА  НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО (БАКФЖС)

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ДП НКЖИ)

ХОЛДИНГ „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД (БДЖ)

 

cъс съдействието на

 

Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV);

Министерството на транспорта, информационните

 технологии и съобщенията (МТИТС)

 

 

о р г а н и з и р а т

 

Научно-техническа конференция с международно участие на тема:

 

“Железопътен транспорт – стратегия за развитие”

 (ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ 2018)

 

под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

19 – 20 октомври 2018 г.,

гр. София

ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ

Зала „София”, ул.”ГУРКО” № 1