Дунавски форум – 2019

На 12.11.2019 г. в гр. Русе ще се проведе “Дунавски форум – 2019” на тема: “Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския район”.

Заседанието на Форума ще се проведе в Русенски университет “Ангел Кънчев”, Канев Център, зала 2 от 10.00 ч.