60-годишен юбилей на “ТЕХНОТЕСТ” АД

60-годишен юбилей на “ТЕХНОТЕСТ” АД