60-годишен юбилей на “ТЕХНОТЕСТ” АД – вижте още снимки в “Галерия”

60-годишен юбилей на “ТЕХНОТЕСТ” АД – вижте още снимки в “Галерия”