5.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите

5.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите