2.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите (още снимки – в “Галерия”)

2.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите (още снимки – в “Галерия”)