2.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите

2.ЖПФорум2-2022 – част от присъстващите