Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – част от присъстващите

Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – част от присъстващите