Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на инж. Кирил Ерменков

Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на инж. Кирил Ерменков