Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на Тодор Попов

Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на Тодор Попов