Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на ст.н.с. д-р инж. Ясен Гочев

Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на ст.н.с. д-р инж. Ясен Гочев