Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на инж. Стамен Д. Стаменов

Разширено заседание на УС – 19.12.2023 г. – награждаване на инж. Стамен Д. Стаменов