Открито заседание на УС и “Среща на поколенията”

Открито заседание на УС и “Среща на поколенията”