Откриване паметна плоча на инж. Ст. Стаменов, пред с. Литаково

Откриване паметна плоча на инж. Ст. Стаменов, пред с. Литаково