Общо събрание на НТСТ – 26.04.2023 г.

Общо събрание на НТСТ – 26.04.2023 г.