Общо събрание на НТСТ – 26.04.2023 г., Вижте още снимки в “Галерия”

Общо събрание на НТСТ – 26.04.2023 г., Вижте още снимки в “Галерия”