Кръгла маса на тема: “ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ”, проведена на 10 юни 2022 година, във ФНТС, София