инж. Кирил Ерменков – на 85 години

инж. Кирил Ерменков – на 85 години