Връзки

С П И С Ъ К
на корпоративните членове на НТС
по транспорта към 2.10.2017 г.

Наименование
на корпоративния член
Адрес
1.Ком. Институт по транспорт и комуникации /ИТК/

Ген. дир-р: Владимир Чакъров

1606 София

Бул.“Христо Ботев” 16

2.Воден “Дета Маритайм” ООД

У-л: Златко Бакалов

9000 Варна, ул. “Габрово” 16
3.ВУЗ “Нац. д-во на ел. инж. в тр-та”

Предс.: проф. Иван Миленов

1574 София ВТУ „Тодор Каблешков” ул.“Гео Милев” 108
4.Авт. “Бълг. транспортен холдинг”

У-л:  Тодор  Попов

4000 Пловдив

Бул.“Хр. Ботев” 82

5. Авт. Международен младежки център

Ул. Иван Стоилов

4000 Пловдив

ул“6-ти септември” 242

6. Авт. “Филтранс” АД

Изп. дир.: Тодор Попов

4000 Пловдив

Ул.“Кукленско шосе” 34

7. Авт. “Родопи автотранспорт” АД

Изп. дир.: Тодор Клинчев-прокурор

4800 Девин, обл. Смолянска

Ул.“Освобождение” 2

8.Авт. “Товарни превози 91”АД

Изп. дир. Митко Петров

3700 Видин

Ул.“Пътя за ферибота” 1

9. Авт. “Лом автотранспорт” АД

Прок.  Димитър Димитров

3600 Лом

Ул.“Меланези” 5

10 Авт. “Автотранс” АД

Изп. дир.: Димитър Иванов

3400 Монтана

Ул.“3-ти март” 145

 11.Авт. “Транспорт гарант” АД

Изп. дир.:  Фани Огнянова

5000 Велико Търново

Ул.“Никола Габровски” 74

12. Авт. “Русе – спец. превози” АД

Изп. дир.: Румяна Кузуян

7000  Русе

Ул.“ Тутракан“ 92

13. Авт. “Хемус автотранспорт”

Изп. дир.: Галина Перчемлиева

5300 Габрово

Ул.“Д-р Земенхов” 7

14. Авт. “Троян автотранспорт”

Изп. дир.: Добромир Цочев

5600   Троян

Ул.“Дунав” 2

15. Авт. “Автостарт” АД

Изп. дир. Мариам Бочев

2000  Самоков

Ул.“Македония” 76

16. Авт. “Транс Юг” АД

Прок.: Огнян Георгиев

2850 Петрич

Ул.“Свобода” 6

17. Авт. “Автотрафик – Бургас” АД

Изп. дир.: Тодор Попов

8000  Бургас

Ул.“Индустриална” 2

18 Авт.. “Странджа автотранспорт” АД

Изп. дир.: Тодор Попов

8260  Царево, Бургаско

Ул.“М. Герджиков” 21

19. Авт. “Авторемонтен завод “ АД

Изп. дир.: Добринка Куклева

4700  Смолян

Ул.“Околовръстна” 1, ПК78

20. Авт. “Тексимтранс” АД

Изп. дир.: Валентин Попов

9000   Варна

“Зап. индустр. зона” ПК 17

21. Авт. “Напредък тов. превози” АД

Изп. дир.: Тодор Попов

8900  Нова Загора

ул.“Асеновско шосе” 2

22. Авт. „Трансфинанс“ООД

Изп. дир.: Рангел Стоев Динов

4000 Пловдив

Бул. „Христо Ботев“№ 82

23.Авт. „Трансгард“ ООД

Изп. директор: Евелина Панкова

4000 Пловдив

Бул. „Христо Ботев“ № 82

24.Авт. Сдружение на превозвачите за подготовка и квалификация в автотранспорта

Председател : Иван Стоилов

Гр. София
25.Авт. Сдружение „Автомобилни превози и околна среда“

Предс.: Румана Кузуян

гр. Русе
26. Авт. Сдружение: „Българска автотранспортна асоциация“

Предс.: Добромир Цочев

гр. Троян
27. Авт. „Сдружение за иновации в автомобилните превози“

Предс.: Рангел Стоев Динов

гр. Бургас
 

28. Авт.

Сдружение „Съюз на организациите в автомобилния транспорт“ пред. Койчо Я. Русев            
 

29. Авт.

       Сдружение “Национална асоциация на собствениците на автогари“ /НАСА/ с председател Тодор Михайлов Попов
 

30. Авт.

Сдружение „Асоциация за безопасност и култура в

автомобилните превози“ /АБКАБ/-Пловдив  председател Ивелина  Асенова  Танковска.

31. Авт. Национална Трансп. Камара

Предс..: Койчо Русев

4000 Пловдив

Бул.“Хр. Ботев” №82, ет. 5

32.Гр.т. “Метрополитен” ЕАД          Ген. дир. : Стоян Братоев 1000 София

Ул.“Кн. Борис І” 121

33.Жп “Драгоман Ел.”ООД

У-л: Александър Антонов

2210 Драгоман

Ул.“Здравец ”  № 1

34.Възд. “Институт по въздушен  тр-т”

У-л: Светослав Станулов

1540  София ПК 1034,ул. Бул. „Брюксел“ №1, Аерогара София
35. Авт. “Ихтимантранс -91” ЕООД

У-л: Ив. Ангелов

Ихтиман 2050

“Шипка” № 1

36.Гр.т. НК “Би-Бит”

Предс.: Магдалина Дерменджиева

1000 София

ул. „Позитано“ № 3

37. Възд ДП “Рък. възд. движение” РВД

Ген. дир.:  Георги Пеев

София

Бул.“Брюксел” 1 , летище София

 

38.Жп

“Транском” ООД

У-л: Мариана Петрова

София 1202

Ул.“Клокотница” №29

39.К Обединено  НТД

Предс:  Васил Атанасов

1000   София,

Ул.“Г.С.Раковски” №108

40.Гр.т “Столичен електротранспорт”ЕАД

Изп. директор Евгений Ганчев

1202 София, Бул. “Мария Луиза”№ 193

Ул.“Подполковник Калитин“ №30

41.Пощи “ Български пощи “ ЕАД

Гл.изп.директор : Деян Дънешки

1700 София

Ул. „Акад. Ст. Младенов“, бл.31, № 1

42.Жп “Интерком” ЕООД Управител :

Данаил Петров Качамаков

1202,София,

Бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102

43.Възд Съюз на ветераните от ГА

Иван  Петков, Председател на УС

1574 София
Бул. “Шипченски проход“ № 69
44.Жп “ТТЛ” ЕООД

Любен Тенев –Управител

1202 София, бул. Мария Луиза, 102,изт крило, ІІет.

Кв.“Илиянци“, ул. “Азалия“ №2

Логистичен център Илиянци-сграда 1

45. Авт.  СНЦ -СБА-Предс. на УС –Емил Панчев 1000 София

Пл. Позитано 3

46.Гр.т. „Никан-Лаин Груп” ООД

Ангел Батаклиев

4400   Пазарджик

Ул. „Ивайловско шосе” №1

47.Гр.т. Гр. транспорт Пловдив

Иванка Батаклиева

4000 Пловдив

Бул. „Д. Стамболов” №2

48.Гр.т Асарел транс ООД                Ангел Батаклиев 4500   Панагюрище

4501   Пл. „Асарел”

49.Жп „КамТехКом” ЕООД

У-л: Ивайло Камбуров

1517 София

Ул. ”Ал. Екзарх”, бл. 225- а

50.Спед ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД

Упр. Иван Петров

София- 1504,

ул. Дондуков №82А

51. Авт.

 

Шумен Пътнически автотранспорт упр. Галин Банков Шумен- 9700,

ул. Ришки проход № 29

52.Възд. Авиейшън сървис ООД

Упр. Михайл Данчев

София, бул. Христофор Колумб №1
53.Ком. Клуб на експертите в транспорта

Упр. Й. Стоянов

София 1000, ул. Раковски № 108
54.Жп Фьосталпине-Марио Рознак София 1574, ул. Илиянско шосе № 4
55.ВУЗ ВТУ“Тодор Каблешков“

Ректор: проф. Даниела Тодорова

София 1574

Ул. „Гео Милев“ № 108

 56.Път. „Триес“ ООД София 1505

Ул. „Черковна“ № 75

57.Гр.т. Център за градска мобилност

инж. Християн Петров

София 1202

Бул. „Мария Луиза“ № 84

58.Гр.т. Столичен автотранспорт

Изп. дир.: Слав Монов

София 1618,

Ул.“ Житница“ № 21

59.Ком. Клуб на железничаря

Предс.: Стоил Миланов Фердов

1000 София

Ул. Иван Вазов № 3

60.Ком. Форум за Балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/

Предс.: Петър Василев Мутафчиев

София
61.Път. „Трансконсулт инженеринг“ООД

Упр.: Галина Нейкова Маринова

1404 София

Жк Бокар29, бул. „България“

62.Път. „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД

Упр.: Венцислав Валентинов

София

Бул. „Цар Борис III” №257

63.Път. „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД с управител Любен Симеонов. ул. Камен Андреев №24

 

Общо: 63  корп. членове

33 – Автомобилен транспорт          2  – Спедиция

7  – Железопътен транспорт           2 – ВУЗ

3 –  Въздушен транспорт               1 – Поща

1 – Воден транспорт                       2-  Други

4 –  Пътища

8  – Градски транспорт

 

 

Enter your keyword