BG EN RU  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. Home 
:. For us  
:. Purpose 
:. Activity 
:. Membership 
:. Structure 
:. Documents 
:. Actions 
:. Links  
:. Gallery  
:. Partners 

 

 

 

 

 

Links

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изпълнителна агенция “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ВЪЗДУШНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция “МОРСКА АРМИНИСТРАЦИЯ”
Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав"
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Комисия по транспорт и съобщения към Народното събрание
Европейска комисия
Европейска агенция за морска безопасност
Европейска агенция за авиационна безопасност
Европейска железопътна агенция
ИРУ
ИМО
Ел.адреси на корпоративните членове
Национално сдружение Общество на инженерите по железен път- НСДИЖП
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство-БАКФЖС
Българска браншова асоциация Пътна безопасност
Държавно-обществена комисия по безопасност на движението
Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата – АЕБТРИ
Съюз на обединенията в автомобилния транспорт – СОАТ
Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт- БАСАТ


Dipl. ing. Dipl.-Kfm. БЕРНД КАЙЗЕР
Hauptgeschaftsfuhrer
www.UEGG.de

UNION OF EUROPEAN RAILWAY ENGINEER ASSOCIATION UEEIV
Frankfurt am Main
www.ueeiv.cim

LIMASOL CONSULT LtD
Lucia Ilieva
General Manager
www.limasol.eu

TRANSBALKANI International Forwarding
www.transbalkani.com

МАКЛАКОВ, СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Д.т.н. професор по информационни технологии
Завеждащ технологична лаборатория за дистанционна подготовка на
Авиационни специалисти , Украйна

 


 

 

 

 

 

  Contact