BG EN  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. НАЧАЛО 
:. ЗА НАС 
:. ЦЕЛИ НА НТСТ 
:. ДЕЙНОСТ 
:. ЧЛЕНСТВО 
:. УСТРОЙСТВО 
:. ДОКУМЕНТИ 
:. МЕРОПРИЯТИЯ 
:. ВРЪЗКИ  
:. ГАЛЕРИЯ  
:. ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ НА НТСТ

 

Основните цели на НТС по транспорта са :

1. Участие при формирането на дългосрочна политика за развитие на транспорта.
2. Популяризиране на съвременните научно-технически постижения в транспорта.
3. Участие в реализацията на преструктурирането на транспортните фирми и хармонизацията на транспортното законодателство с европейското законодателство.
4. Защита на творческо-професионалните интереси на своите членове, в съответствие с националното и международното законодателство и устава на сдружението.
5. Издигане на социалния статус и професионално израстване на специалистите от транспортния сектор. 

 

 

 

  Контакт с нас