BG EN RU  
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
 
:. НАЧАЛО 
:. ЗА НАС 
:. ЦЕЛИ НА НТСТ 
:. ДЕЙНОСТ 
:. ЧЛЕНСТВО 
:. УСТРОЙСТВО 
:. ДОКУМЕНТИ 
:. МЕРОПРИЯТИЯ 
:. ВРЪЗКИ  
:. ГАЛЕРИЯ  
:. ПАРТНЬОРИ 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ


Основни научно-технически мероприятия на НТС по транспорта за 2015 г
.


1. Железопътен форум 2015 на тема „Иновации в железопътната инфраструктура“. Обсъдени бяха приоритетите в развитието на жп. транспорт. Политиките и реалностите, иновациите в жп инфраструктурата, поддържането и изграждането на железния път, контактната мрежа, управленската информатика .


2. Автомобилен форум 2015 на тема „Структура на автомобилния превоз на товари“. Обект на обсъждане и предложенията беше Политиката на ЕС за развитието на автомобилния транспорт. Алтернативни решения – енергоизточници, експериментални образци.

3. Авиационен форум 2015 на тема „Актуални моменти в политиката на Европейския съюз за развитие на международните летища“. В докладите и дискусиите участниците акцентираха върху актуалните проблеми в политиката на ЕС за развитието на международните летища и увеличаването пазара на въздушните превози в България.

4. Морски форум 2015 на тема „ Политика на Европейския съюз и страната за развитие на международните пристанища и корабоплаването“. Форумът беше посветен на Стратегията за развитието на морския и речен транспорт и инфраструктурното развитие на пристанищата, организацията на превозите и информационните системи.

5. Нови моменти за Европейското финансиране за транспорта. Тематиката на мероприятието беше свързана с Оперативна програма „Транспорт“- 2014-2020 г. Приоритетните проекти, финансиране и инвестиции по видове транспорт и дейности.


Допълнителни мероприятия:

1. НТК - Професионален празник на транспортните работници
2. Младежки форум 2015 на тема „Транспортът в развитие“